Regionální ceníky


Ceník - regionální skipasy


Skipasy/jízdenky na Harmony jsou k zakoupení v kanceláři místní lyžařské školy SKOL MAX.Klientské centrum – skipasy zakoupené v klientském centru jsou vydávány na bezkontaktní čipovou kartu Axess. Záloha za bezkontaktní čipovou kartu Axess činí 50 Kč. Kartu lze vrátit do automatu ve středisku.

Skipasy i vrácenou hotovost si zkontrolujte ihned u pokladny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Skipasy jsou nepřenosné, proto nesmí být půjčovány ani přeprodávány. Pokladny a odbavovací systémy jsou monitorovány kamerou. Při použití karty neoprávněnou osobou bude skipas bez náhrady odebrán nebo zablokován. Prostor turniketů je monitorován. Při průchodu turniketem je pořízena fotografie, která je zpracována a uchována odbavovacím systémem. Uchování tohoto osobního údaje - fotografie trvá po dobu platnosti skipasu, poté je systémem vymazán. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Všechny uvedené ceny jsou v Kč.

Na regionálních pokladnách nelze odbavit online prodej.

MALÉ DÍTĚ 0 – 5,99 let ZDARMA
DÍTĚ 6 – 11,99 let
JUNIOR 12 – 17,99 let
DOSPĚLÝ 18 – 59,99 let
SENIOR 60+ let

Věk se prokazuje na základě průkazu totožnosti, není-li vydán, pak na základě průkazu pojištěnce. Bez jeho předložení není nárok na bezplatné využívání služeb a uplatnění sníženého jízdného v kategorii „Dítě“, „Junior“ a „Senior“.

Provozovatel: MELIDA, a. s., Špindlerův Mlýn 281, 543 51, IČ: 24166511, tel. +420 499 467 101