Poruszanie się po zamkniętych stokach

Lubisz wieczorne wyprawy skialpinistyczne? Musisz uważać na sprzęt poruszający się po zamkniętych trasach i stokach!Trasy ośrodka są zamknięte w godzinach od 16:30 do 8:30, z wyjątkiem trasy Hromovka I (1), która jest udostępniana na czas wieczornego szusowania w godzinach od 18:00 do 21:00.


Ostrzeżenie dla odwiedzających

Trasy są zamknięte dla odwiedzających poza godzinami otwarcia. Poruszanie się po zamkniętych trasach grozi śmiercią!


Obszary zagrożenia

W czasie gdy trasy zjazdowe są zamknięte, nawet do późnych godzin nocnych, na stokach pracuje ciężki sprzęt do przygotowania stoków. Prosimy o zachowanie wyjątkowej ostrożności i unikanie tras zjazdowych, a zwłaszcza obszarów szczególnego zagrożenia KILL ZONES. W tych strefach można spotkać zarówno ciężki sprzęt, jak i liny stalowe, którymi sprzęt jest zabezpieczony. Są one słabo widoczne i stanowią ruchome źródło zagrożenia. Przebywanie na zamkniętych stokach i trasach grozi wypadkiem. Oznakowane kolorem czerwonym KILL ZONES to miejsca, w których ryzyko jest największe. Natrafienie na stalową linę lub ciężki sprzęt na zamkniętym stoku może się skończyć śmiercią.  

czerwone strefy = tzw. KILL ZONES (najbardziej niebezpieczne miejsca, po których porusza się ciężki sprzęt i gdzie używa się stalowych lin, duże ryzyko wypadków śmiertelnych)
pomarańczowe punkty = punkty mocowania (miejsca, w których są kotwiczone liny zabezpieczające sprzęt)W jaki sposób sprzęt porusza się po zamkniętych stokach?

Każdego dnia w sezonie zimowym na stoki ośrodków narciarskich wyjeżdża sprzęt, który przygotowuje trasy na kolejny dzień. W większości przypadków sprzęt wyjeżdża o 16:30, a przygotowanie stoków trwa do późnych godzin nocnych. Jeśli zatem wybierasz się na wieczorną wyprawę skialpinistyczną, jest niemal pewne, że zobaczysz sprzęt na stokach. Taki sprzęt potrafi ważyć nawet 12 ton, a podczas pracy na stokach często jest zabezpieczony liną przymocowaną do punktu kotwiczącego. Lina może mieć nawet 1500 m długości i jest prawie niewidoczna w nocy. Jeśli sprzęt przymocowany do liny podczas pracy zejdzie poniżej linii horyzontu, lina może się schować pod śniegiem i stać się całkowicie niewidoczna. W każdym razie istnieje duże ryzyko śmierci - przy nagłym napięciu liny można dosłownie stracić głowę. Z tego powodu obowiązuje zakaz wjazdu na stoki i trasy po ich zamknięciu. Jeżeli jednak nie możesz uniknąć wjazdu na stok, zachowaj wyjątkową ostrożność i obserwuj sytuację. Przed wjazdem na trasę dokładnie się rozejrzyj i nie zapomnij o wysyłaniu sygnałów świetlnych latarką lub czołówką. Sprawdź, czy w pobliżu nie znajduje się lina mocująca sprzęt lub nie jest ukryta pod śniegiem. Jeśli dostrzeżesz linę, w żadnym wypadku nie zbliżaj się do niej! Zaczekaj, aż dołem minie cię sprzęt, który jest zabezpieczony liną. Jeśli nie masz pewności, lepiej poczekaj, aż sprzęt przejedzie. O obecności sprzętu na linie często informują także tablice świetlne zamontowane w niektórych miejscach, gdzie drogi leśne krzyżują się z trasami zjazdowymi lub nad punktami kotwiczącymi. Nigdy nie należy polegać jednak wyłącznie na nich i należy sprawdzać aktualną sytuację - w końcu stawką jest życie i zdrowie.

Summer operation starts on May 1, we look forward to seeing you!

more info