Ochrana osobních údajů


Prohlášení OCHRANY SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH údajů V SPOLEČNOSTECH TMR GROUP za společnost

MELIDA, a.s., Špindlerův Mlýn  281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, DIČ:  CZ24166511, Zapsaná Obchodný rejstřík vedený  Krajským soudem v Hradci Králové, Oddíl: B, vložka č. 3175, která vystupuje jako Správce při zpracování osobních údajů

(Dále také jen "Podmínky")

 

Hlavní Správce zpracování osobních údajů je společnost GOPASS, a.s., sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 53 824 466, IČ DPH: SK2121518487, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 11039/L, je spolu s ostatními majetkově, personálně nebo jinak přidruženými či propojenými společnostmi, společným správcem při zpracovávání osobních údajů v rámci skupiny TMR Group.

Členy TMR Group jsou:

Správci na základě smlouvy o společných provozovatelích uzavřené dne 25.05.2018 a jejich dalších znění:

 

GOPASS, a.s. – vernostní program GOPASS

sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš

IČO: 53 824 466

IČ DPH:  SK2121518487

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 11039/L

 

 

Tatry mountain resorts, a.s. – Aquapark Tatralandia, Lyžařské středisko Štrbské pleso, Tatranská Lomnica, Jakubkova lúka, Jasná

Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš

IČO: 31 560 636

IČ DPH: SK2020428036

Zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L

 

 

EUROCOM Investment, s.r.o. - Aquapark Bešeňová             

136, 034 83 Bešeňová

IČO: 35 756 985

IČ DPH: SK2021394969     

Zápísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina  oddiel: Sro , vložka č. 14558/L

 

MELIDA, a.s. - Lyžařské středisko Skiareál Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn  281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika

IČO: 241 66 511                                                                                  

DIČ:  CZ24166511

Zápísaná Obchodný register vedený  Krajským súdom v Hradci Králové, Oddiel: B, vložka č. 3175

 

 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A - Lyžařské středisko SZCZYRK

Narciarska 10, 43-370 Szczyrk Poľsko 

IČO/Regon: 072818322                                                                                    

Zápísaná v Krajowy rejester sadowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białe

číslo KRS:                                          0000140818

 

SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – Zábavní park LEGENDIA

ul. PLAC ATRAKCJI, nr.1 , 41 501 Chorzow, Poľsko  

IČO/Regon: 243516267                                                                                    

Zápísaná v Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach číslo KRS:     0000499958

 

Mölltaler Gletscherbahnen GmbH & Co KG & Hochgebirgsbahnen Ankogel - Lyžařské středisko Mölltaler a Ankogel

Talstation, Innerfragrant 46, 9831 Flattach

Firmenbuchnummer 19797p

Company reg. No.:                      FN 19797 p                                                                                        

VAT reg. No.:                                AT U33329902

 

Muttereralm Bergbahnen Errichtungs GmbH - Lyžařské středisko Mutterer Alm

Nockhofweg 40, 6162 Mutters, Rakousko

Firmenbuchnummer: 270746g                                                                                       

VAT reg. No.:  ATU62238929

 

Tatry mountain resorts CR, a.s. – Golf Kaskáda a Golf and SKI resort Ostravice

č.p. 75, 739 14 Ostravice, Česká republika  

IČO/Regon: 06871917                                                                                      

zápis: Spisová značka:  B 23258 vedená u Městského soudu v Praze

DIČ: CZ06871917

 

TMR Ještěd, a.s. - Lyžařské středisko Skiareál Jěšted

Jablonecká 41/27, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

IČO/Regon: 06080413                                                                                                     

zápis: Spisová značka:  B 2685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

DIČ: CZ06080413

 

  1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ TMR Group – zákazníci

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste zákazníkem subjektu v rámci skupiny TMR Group. Naše společnost vystupuje jako správce při zpracovávání Vašich osobních údajů. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně soukromí, za ochranu vašich osobních údajů je zodpovědný subjekt skupiny TMR Group, se kterým máte uzavřenou smlouvu, nebo členství ve věrnostním programu (správce). Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran během trvání Vašeho smluvního vztahu se společností v rámci TMR GROUP. Upozorňujeme, že jelikož se toto prohlášení vztahuje na celou skupinu TMR Group, mohou se vyskytnout malé lokální rozdíly v tom, jak se konkrétní informace na jednotlivé účely zpracovávají. Chcete-li získat podrobné informace, obraťte se prosím na Pověřence pro ochranu osobních údajů (viz níže).

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud ho skutečně aktualizujeme, budeme vás o tom informovat. Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla vydána dne 25.5.2018.

Kategorie osobních údajů

Účel zpracování

Právní základ

Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, akademický titul, datum narození, zapomenuté hodnoty (například peněženky, oblečení, tašky, nebo elektronika v našich zařízeních zejména hotelích či na lanových drahách apod.).

Platební informace. Jako např. číslo bankovního účtu a výška zpoplatněných služeb.

Informace o členech rodiny a rodinných příslušnících. Pro účely zařazení do zvýhodněných skupin zákazníků.

Pracovní kontaktní údaje. Například adresa firmy, kterou zastupujete, pracovní emailová adresa a telefonní číslo.

 

Nákup služeb

Zákaznická administrativa. Vedeme osobní záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také děláme strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky.

Daně a účetnictví. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a dalších předpisů spojených finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje. Právním základem je plnění zákonných povinností.

 

 

Smlouva ve které vystupujete jako jedna ze smluvních stran a plnění legislativních povinností.

Fiskální účtenka. Z důvodu možné kontroly Vaší osoby o připisování a čerpání bodů,

Ověrování čerpání věrnostních bodů

Prostřednictvím dokladů jako fiskální účtenka, GOPASS osobní zóna. Jsou můžete ověřit plnění čerpání bodů. Právním základem oprávněný zájem, v kombinaci s plněním smlouvy uzavřené mezi námi a oprávněný zájem správce.

 

Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem správce.

Evidence zákazníků a Fotografování v lyžařských školách. Vaše podobiznu během výuky v lyžařské nebo snowboardové škole.

 

Propagace naší společnosti a její služeb

Lyžařská škola. Musíme evidovat i ve Vašem zájmu informaci, kdo z našich kolegů instruktorů se Vám věnoval a například i to, zda naplnil Vaše očekávání.

 

Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem správce.

Smluvní údaje. Například identifikační údaje a údaje z identifikačních dokladů obsah smlouvy uzavřené s naší společností, včetně všech jejích dodatků, rozsah poskytovaných služeb, typ koncového zařízení, jeho označení, evidenční číslo motorového vozidla, datum a označení kurzu či výkonnosti, typ a velikost zapůjčené výstroje, využitého sportovního náčiní co zařízení.

Specifické osobní údaje. Výška a váha pro potřeby bezpečnostních nastavení.

Půjčovna lyžařských potřeb a sportovních potřeb

Půjčovna sportovních potřeb. Zboží, které si půjčujete má svou hodnotu a cenu proto musíme evidovat komu jsme ho zapůjčili. V případě osobitých služeb a zboží musíme vzhledem k nastavení zapůjčeného zboží zajistit jeho funkce, proto musíme získat informace o Vaší váze nebo výšce (např. Lyžařské potřeby, snowboardy apod.). Pro ochranu našich práv zaznamenáváme i fotokopii dokladů s přihlédnutím a zpracováním pouze údajů nezbytných pro naplnění účelu zpracování.

 

Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem správce.

Fotografie Vaší podobizny při kontrole vstupu.

Záznam z Přechodu turniketů, jméno, příjmení, GOPASS ID, datum a čas přechodu

Zabránení zneužití služeb

Verifikovat Vaši podobiznu při přechodech turnikety v našich provozech, zejména lyžařských areálech. Jedná se o jediný možný prostředek jak můžeme ověřit nezneužívání našich produktů, protože máme i takových zákazníků. Lístky se prodávají jako nepřenosné a proto kontroluji jejich nepřenositelnost.

Smlouva ve které vystupujete jako jedna ze smluvních stran a Oprávněný zájem Správce

 

Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, akademický titul, datum narození, zapomenuté hodnoty (například peněženky, oblečení, tašky, nebo elektronika v našich zařízeních zejména hotelích či na lanových drahách apod.).

 

Ztráty a nálezy. V případě pokud zapomenete v našich zařízeních Vaše věci rádi Vám je předáme pokud budete požadovat jejich vrácení. Pro tento účel však musíme ověřit Vaši identitu a zaznamenat, komu jsme tyto zapomenuté věci předali.

 

Právním základem je oprávněný zájem naší společnosti.

Ověřováni Covid opatření

GOPASS ID, log o nahrání přeukazujícím splnění povinnosti dle mimořádného opatření MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Ověření splnění podmínek mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR osobou, která hodlá službu využít.

 

V případe uchování předmětného ověření (sezónní SkiPass nebo opětovné návštěva střediska)

Plnění povinnosti podle zvláštního předpisu.

 

 

Souhlas subjektu dat.

Monitoring kamerovým systémem v našich provozech. Vaše podobizna a chování či výkon aktivit v našich zařízeních. K záznamu budu realizovat aktivní přístup výlučně až po zaznamenaném bezpečnostním incidentu.

 

Bezpečnost ve středisku

Monitoring kamerovým systémem v našich provozech. Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele. Všechny prostory s kamerovým monitoringem jsou řádně označené piktogramem, logem provozovatele a adresou se všemi informacemi o zpracování osobních údajů. Právním základem je oprávněný zájem. Pokud nemáme zákonnou povinnost takové údaje uchovávat, vymažeme je po 15 dnech.

Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodrželi zákon (např. Shoda vašeho jména se jmény na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona proti praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.

 

Oprávněný zájem Správce a plnění legislativních povinností.

Využívání našich středisek a lanových drah: Orientační údaje o tom jakou vzdálenost jste nalyžovali, kolik výškových metrů překonali a jak jste využívali naše středisko.

 

Ski Challenge. Evidence nalyžovaných km v našich střediscích Jasná, Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnice, Špindlerův Mlýn a Szczyrk, úroveň dosáhnutého levelu, přátelé, kteří akceptovali porovnávání vzájemných statistik. Při vyhledávání přátel budou všem žadatelům zobrazovány Vaše údaje z Vaší registrace v rozsahu jméno, příjmení, město a fotografie (pokud jste při registraci vložili Vaší fotografii), pokud Vás bude žadatel vyhledávat podle jména a příjmení, anebo budete vyhledáváni na základě elektronické adres. Vždy však konkrétní porovnávání statistik v rozsahu jméno, příjmení, město, foto, nalyžované kilometry, převýšení, odlyžované dny, zvolený level a detail přechodů v podobě grafu pro aktuální sezónu, musíte osobně akceptovat osobní emailovou komunikací. Právním základem zpracovávání je Váš souhlas. Zrušení souhlasu je možné kdykoli, zasláním žádosti na info@gopass.cz. Vaše statistiky budou zasílané Vám a k dispozici Vámi definovaným přátelům, v případě, že akceptovali sdílení statistik s Vámi. Osobní údaje budou zpracované v prostředí TMR Group po dobu členství v programu Gopass.

 

Souhlas subjektu dat

Dárkové poukazy. Identifikace dárce a obdarovaného spolu s předmětem daru a věnováním dárce obdarovanému, v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu zpracování.

Při získávání zpětné vazby: budeme možná potřebovat vyhodnocovat rod, věk, povolání, vzdělání, používané zařízení, stav, děti, bydliště, zájmy Sběr dat v rozsahu: Hlasové nahrávání, nahrávání pohybu rukou, nahrávání obrazovky, získání obecných údajů o spokojenosti služeb TMR + dotazníků.

 

Dárkové poukazy. Pokud se rozhodnete někoho obdarovat některým z našich produktů nebo některou z našich služeb budeme muset v nezbytném rozsahu zpracovat identifikační údaje dárce a obdarovaného. Naše společnost zpracovává osobní údaje držitele dárkové poukázky za účelem kontroly oprávněnosti čerpání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých střediscích provozovatele a / nebo ve středisku Štrbské Pleso, na které je dárková poukázka vystavena. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - kontrola oprávněnosti čerpání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých střediscích provozovatele a / nebo ve středisku Štrbské Pleso, na které je dárková poukázka vystavena.

Právním základem je smlouvy uzavřená mezi námi a dárcem a oprávněný zájem naší společnosti spolu s očekáváním obdarovaného.

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, datum a čas kurzu

Výuka v lyžařské nebo snowboardové škole. Pro účely výuky potřebujeme o Vás zpracovat Vaší údaje abychom věděli jak jste pokročili, s kým se Vám učilo nejlepší, kdy Vám vyhovovala výuka apod. Vše pro Váš komfort a radost z využívaných služeb.

 

Předmětné zpracování je na právním základě oprávněného zájmu provozovatele.

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, datum a čas sportovní akce nebo soutěže

Sportovní akce a soutěže. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro tento účel v nezbytném rozsahu potřebném pro uskutečnění a registraci akce nebo soutěže. Je možné, že kromě těchto údajů budeme propagovat toto akce či soutěž a budeme pořizovat z něj obrazovou či filmovou reportáž, kterou budeme zveřejňovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů s cílem popularizace sportu, přírody, krajiny, akce a střediska ve kterém bylo provedeno.

 

Právním základem zpracování je smlouva mezi námi a vámi na jejímž základě akceptujete podmínky soutěže, a ze které nám oběma vyplývají práva a povinnosti.

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, datum a čas název soutěže

Spotřebitelské soutěže. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro tento účel v nezbytném rozsahu potřebném pro uskutečnění a registraci soutěže.

 

Právním základem zpracování je smlouva mezi námi a vámi na jejímž základě akceptujete podmínky soutěže, a ze které nám oběma vyplývají práva a povinnosti.

Instruktorské kurzy. Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, datum a čas název kurzu

 

Pro účely výuky potřebujeme o Vás zpracovat Vaší údaje tak abychom mohli vydat osvědčení o vaší způsobilosti vyučovat našich zákazníků.

Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností.

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, datum a čas název testování

Testování pro Customer Experience: V případě akceptace podmínek testování a Vašeho osobního zájmu budeme využívat Vámi zadané údaje a připomínky k rozvoji naší společnosti.

 

Právním základem takového zpracování je Souhlas dotčené osoby.

Reklamní a propagační nahrávky

Záznamy projevů osobní povahy. Na právním základě oprávněného zájmu (prevence zneužívání služby a ochrana majetku) a podle ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona, může správce vyhotovovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním na základě Zákona, pro umělecké účely nebo pro účely filmového, rozhlasového, tiskového nebo televizního zpravodajství. Při provádění takového záznamu správce přihlíží na oprávněné zájmy dotčených fyzických osob a dbá na co nejmenší možnou míru zásahu do jejich soukromí.

Popularizace naší společnosti a provozovaných služeb. V případě pokud nebudete namítat můžeme zveřejnit na našich komunikačních kanálech v rámci propagace naší společnosti Vaši podobiznu při využívání našich služeb např. v lyžařských či snowboardových školách. V případě dětí budou o této aktivitě informováni i rodiče. Všechny záběry pečlivě vybíráme tak, aby neměli zesměšňující nebo hanlivý charakter.

 

Účelem je tedy propagace střediska i pro umělecké účely nebo pro účely filmového, rozhlasového, tiskového nebo televizního zpravodajství.

Realizace těchto činností je opřena o oprávněný zájem naší společnosti jako provozovatele.

Při provádění takového záznamu správce přihlíží na oprávněné zájmy dotčených fyzických osob a dbá na co nejmenší možnou míru zásahu do jejich soukromí.

Kamerový záznam z bezpečnostních kamer střediska, označení subjektu dat a aktivity realizované v monitorovaném prostoru, datum podání podnětu, žaloby či návrhu správního řízení.

Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů nebo pokud máme podezření z přestupku, který bychom chtěli dále prozkoumávat.

Záznamy projevů osobní povahy. Na právním základě oprávněného zájmu (prevence zneužívání služby a ochrana majetku) a podle ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona, může správce vyhotovovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním na základě Zákona, pro umělecké účely nebo pro účely filmového, rozhlasového, tiskového nebo televizního zpravodajství.

 

 

 

 

 

Při provádění takového záznamu správce přihlíží na oprávněné zájmy dotčených fyzických osob a dbá na co nejmenší možnou míru zásahu do jejich soukromí.

Účel zpracování

Příjemci

Doba zpracování

Nákup služeb

Zákaznická administrativa. Vedeme osobní záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také děláme strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky.

Daně a účetnictví. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a dalších předpisů spojených finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje. Právním základem je plnění zákonných povinností.

 

 

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a prodej denních a sezónních Skipasů

 

Po dobu trvání smlouvy aktuální rok a následujících 10 let  

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro účely zpracování. V případě předregistrace prostřednictvím B2B partnerů jak našich zprostředkovatelů to bude do 30 dnů, v případě offline objednávek budou Vaše údaje zpracované po dobu platnosti objednávky, což ve většině případů to znamená, že uchováme vaše údaje během trvání Vašeho vztahu s námi.

Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během Vašeho vztahu s námi, jakmile již nebudou potřeba. Standardní lhůta uchovávání Vašich osobních údajů po poskytnutí služby je 5 let, při plnění zákonných povinností podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty 10 let. V každém případě, vaše osobní záznamy vymažeme nejpozději do uplynutí zákonných lhůt po skončení smluvního vztahu, pokud legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

 

Ověrování čerpání věrnostních bodů

Prostřednictvím dokladů jako fiskální účtenka, GOPASS osobní zóna. Jsou můžete ověřit plnění čerpání bodů. Právním základem oprávněný zájem, v kombinaci s plněním smlouvy uzavřené mezi námi a oprávněný zájem správce.

 

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a prodej denních a sezónních Skipasů

TMR Group – v kterékoli středisku s TMR si můžete ověřit čerpání bodu a uplatnit slevy

Po dobu trvání smlouvy

Propagace naší společnosti a její služeb

Lyžařská škola. Musíme evidovat i ve Vašem zájmu informaci, kdo z našich kolegů instruktorů se Vám věnoval a například i to, zda naplnil Vaše očekávání.

 

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a prodej denních a sezónních Skipasů

 

3 roky

Půjčovna lyžařských potřeb a sportovních potřeb

Půjčovna sportovních potřeb. Zboží, které si půjčujete má svou hodnotu a cenu proto musíme evidovat komu jsme ho zapůjčili. V případě osobitých služeb a zboží musíme vzhledem k nastavení zapůjčeného zboží zajistit jeho funkce, proto musíme získat informace o Vaší váze nebo výšce (např. Lyžařské potřeby, snowboardy apod.). Pro ochranu našich práv zaznamenáváme i fotokopii dokladů s přihlédnutím a zpracováním pouze údajů nezbytných pro naplnění účelu zpracování.

 

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu

 

Aktuální rok a následujících 10 let  

Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během Vašeho vztahu s námi, jakmile již nebudou potřeba. Standardní lhůta uchovávání Vašich osobních údajů po poskytnutí služby je 5 let, při plnění zákonných povinností podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty 10 let. V každém případě, vaše osobní záznamy vymažeme nejpozději do uplynutí zákonných lhůt po skončení smluvního vztahu, pokud legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Zabránení zneužití služeb

Verifikovat Vaši podobiznu při přechodech turnikety v našich provozech, zejména lyžařských areálech. Jedná se o jediný možný prostředek jak můžeme ověřit nezneužívání našich produktů, protože máme i takových zákazníků. Lístky se prodávají jako nepřenosné a proto kontroluji jejich nepřenositelnost.

 

Přechody turnikety. Vaše fotografie budou uchovávány následovně: při sezónních lístcích po celou dobu platnosti sezónní lístku, stejně jako při GOPASS kartě a při krátkodobých lístcích po dobu jejich platnosti a následujících 30 dní po skončení platnosti na zabezpečení informací pro řešení reklamace. Při přechodech přes turnikety se během dne uchovávají všechny fotografie a po 23:59:59 zůstane uchována pouze první a poslední fotografie z přechodu přes turniket předchozí den.

Ztráty a nálezy. V případě pokud zapomenete v našich zařízeních Vaše věci rádi Vám je předáme pokud budete požadovat jejich vrácení. Pro tento účel však musíme ověřit Vaši identitu a zaznamenat, komu jsme tyto zapomenuté věci předali.

 

 

3 roky

Ověřováni Covid opatření

Kontrola vstupu za podmínek definovaných Ministerstva zdravotnictví ČR

Krajská hygienická stanice – při výkonu kontroly dodržování mimořádných opatření

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a prodej denních a sezónních Skipasů

Inviton, s.r.o. - zabezpečuje porovnaní a vyhodnocení legislativních lhůt vůči výše uvedenému mimořádnému opatření MZDR

Cortex, a.s. - zabezpečuje technickou podporu databázové údržby a v případě uděleného souhlasu na uchovaní certifikátu (vlastníci sezónních skipasů a pod.) by mohl mít ad hoc přístup k uloženému obsahu při řešení technické podpory.

Bez retence po ověření dochází k výmazu údajů

V případe souhlasu pro uchování ( v případe opětovné nábštevy střediska nebo nákupu sezónního Skipassu) je ověření uchováno po dobu souhlasu.

Bezpečnost ve středisku

Monitoring kamerovým systémem v našich provozech. Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele. Všechny prostory s kamerovým monitoringem jsou řádně označené piktogramem, logem provozovatele a adresou se všemi informacemi o zpracování osobních údajů. Právním základem je oprávněný zájem. Pokud nemáme zákonnou povinnost takové údaje uchovávat, vymažeme je po 15 dnech.

Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodrželi zákon (např. Shoda vašeho jména se jmény na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona proti praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.

 

Policie ČR – v případe legislativní povinnosti poskytnutí součinnosti

15 dnů

Ski Challenge. Evidence nalyžovaných km v našich střediscích Jasná, Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnice, Špindlerův Mlýn a Szczyrk, úroveň dosáhnutého levelu, přátelé, kteří akceptovali porovnávání vzájemných statistik. Při vyhledávání přátel budou všem žadatelům zobrazovány Vaše údaje z Vaší registrace v rozsahu jméno, příjmení, město a fotografie (pokud jste při registraci vložili Vaší fotografii), pokud Vás bude žadatel vyhledávat podle jména a příjmení, anebo budete vyhledáváni na základě elektronické adres. Vždy však konkrétní porovnávání statistik v rozsahu jméno, příjmení, město, foto, nalyžované kilometry, převýšení, odlyžované dny, zvolený level a detail přechodů v podobě grafu pro aktuální sezónu, musíte osobně akceptovat osobní emailovou komunikací. Právním základem zpracovávání je Váš souhlas. Zrušení souhlasu je možné kdykoli, zasláním žádosti na info@gopass.cz. Vaše statistiky budou zasílané Vám a k dispozici Vámi definovaným přátelům, v případě, že akceptovali sdílení statistik s Vámi. Osobní údaje budou zpracované v prostředí TMR Group po dobu členství v programu Gopass.

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a prodej denních a sezónních Skipasů

 

Po dobu trvání souhlasu subjektu dat

Dárkové poukazy. Pokud se rozhodnete někoho obdarovat některým z našich produktů nebo některou z našich služeb budeme muset v nezbytném rozsahu zpracovat identifikační údaje dárce a obdarovaného. Naše společnost zpracovává osobní údaje držitele dárkové poukázky za účelem kontroly oprávněnosti čerpání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých střediscích provozovatele a / nebo ve středisku Štrbské Pleso, na které je dárková poukázka vystavena. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - kontrola oprávněnosti čerpání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých střediscích provozovatele a / nebo ve středisku Štrbské Pleso, na které je dárková poukázka vystavena.

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a prodej denních a sezónních Skipasů

TMR Group – v kterékoli středisku s TMR Group můžete objednat, zakoupit nebo využít Dárkové poukazy

Aktuální rok a následujících 10 let  

Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během Vašeho vztahu s námi, jakmile již nebudou potřeba. Standardní lhůta uchovávání Vašich osobních údajů po poskytnutí služby je 5 let, při plnění zákonných povinností podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty 10 let. V každém případě, vaše osobní záznamy vymažeme nejpozději do uplynutí zákonných lhůt po skončení smluvního vztahu, pokud legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Výuka v lyžařské nebo snowboardové škole. Pro účely výuky potřebujeme o Vás zpracovat Vaší údaje abychom věděli jak jste pokročili, s kým se Vám učilo nejlepší, kdy Vám vyhovovala výuka apod. Vše pro Váš komfort a radost z využívaných služeb.

 

2 roky  

Sportovní akce a soutěže. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro tento účel v nezbytném rozsahu potřebném pro uskutečnění a registraci akce nebo soutěže. Je možné, že kromě těchto údajů budeme propagovat toto akce či soutěž a budeme pořizovat z něj obrazovou či filmovou reportáž, kterou budeme zveřejňovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů s cílem popularizace sportu, přírody, krajiny, akce a střediska ve kterém bylo provedeno.

 

3 roky

V případě jiných lhůt budete na ně upozorněn přímo v podmínkách zpracování (například v souvislosti se zpracováním osobních údajů při soutěžích a akcích).

Spotřebitelské soutěže. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro tento účel v nezbytném rozsahu potřebném pro uskutečnění a registraci soutěže.

 

 

3 roky

V případě jiných lhůt budete na ně upozorněn přímo v podmínkách zpracování (například v souvislosti se zpracováním osobních údajů při soutěžích a akcích).

Instruktorské kurzy. Pro účely výuky potřebujeme o Vás zpracovat Vaší údaje tak abychom mohli vydat osvědčení o vaší způsobilosti vyučovat našich zákazníků.

 

Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností a následujících 10 let.

Testování pro Customer Experience: V případě akceptace podmínek testování a Vašeho osobního zájmu budeme využívat Vámi zadané údaje a připomínky k rozvoji naší společnosti.

 

Po dobu trvání souhlasu dotčené osoby.

Popularizace naší společnosti a provozovaných služeb. V případě pokud nebudete namítat můžeme zveřejnit na našich komunikačních kanálech v rámci propagace naší společnosti Vaši podobiznu při využívání našich služeb např. v lyžařských či snowboardových školách. V případě dětí budou o této aktivitě informováni i rodiče. Všechny záběry pečlivě vybíráme tak, aby neměli zesměšňující nebo hanlivý charakter.

 

Účelem je tedy propagace střediska i pro umělecké účely nebo pro účely filmového, rozhlasového, tiskového nebo televizního zpravodajství.

Gopass, a.s. – zabezpečuje ve smyslu Smlouvy o společných správcích jako Hlavní správce organizaci věrnostního programu a propagace služeb

 

3 roky

Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů nebo pokud máme podezření z přestupku, který bychom chtěli dále prozkoumávat.

Záznamy projevů osobní povahy. Na právním základě oprávněného zájmu (prevence zneužívání služby a ochrana majetku) a podle ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona, může správce vyhotovovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním na základě Zákona, pro umělecké účely nebo pro účely filmového, rozhlasového, tiskového nebo televizního zpravodajství.

 

10 let

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i po delší dobu po ukončení vztahu v případě přetrvávajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělili povolení na dlouhodobé uchovávání vašich osobních údajů.

 

 

 

Umístnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Naše společnost během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přeshraniční přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí v rámci členských států Evropské unie, resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu společnost dbáme na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat. Vaše údaje mohou být zveřejněny i prostřednictvím našich komunikačních kanálů a sociálních médií avšak vždy na to budete takovou skutečnost dáme předem na vědomí a vy máte možnost namítat takové zpracování.

5. Uchovávaní osobních údajů

Práva subjektů dat

 

Je důležité, abyste chápali, že jde o Vaše osobní údaje, které zpracováváme a že chceme, abyste s tím byli srozuměni. I když na zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše povolení, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte spoustu práv.

Právo na přístup               Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

•    Proč zpracováváme vaše osobní údaje

•    Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

•    S kým sdílíme vaše osobní údaje

•    Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty

•    Jaké máte práva

•    Odkud vaše osobní údaje získáváme (pokud jsme je nezískali od vás)

•    Jestli zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)

•    Jestli vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

 

Právo na opravu                  Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut          Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.  

Právo na omezení             Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti  a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.

Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo namítat                   Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenos údajů     Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.

Stažení souhlasu               Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

 

 Jak se mohu stěžovat ohledně používání vašich údajů nebo jak si uplatním svá práva?

 

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) a vaše podněty a žádosti budou prověřeny.

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů: privacy@tmr.sk.

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 

Kontaktní údaje

Pokud byste chtěli kontaktovat našeho DPO jako pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na privacy@tmr.sk

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) a vaše podněty a žádosti budou prověřeny. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: privacy@tmr.sk

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).