LD Medvědín v provozu do 18.11.2018. LD innogy line Sv. Petr - letní provoz ukončen. Více info zde......

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: říjen 2017 až září 2019

Název projektu: Podnikové vzdělávání společnosti Melida a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003957

Stručný popis:

Díky projektu může společnost Melida a.s. realizovat firemní vzdělávání pro své zaměstnance. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 68

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 68

Počet účastníků 54+: 6

Kontakt:

 

+420 499 467 101

skiareal@skiareal.cz

Jak se k nám dostanete