Evropská unie

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: říjen 2017 až září 2019

Název projektu: Podnikové vzdělávání společnosti Melida a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003957

Stručný popis: Díky projektu může společnost Melida a.s. realizovat firemní vzdělávání pro své zaměstnance. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti.

Jaký problém projekt řeší: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 68

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 68

Počet účastníků 54+: 6
Contact us

If you have any questions, please contact us. We will be happy to answer.

 

Go to contacts →