Evropská unie

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: duben 2020 až březen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011752
 

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance firmy MELIDA, a.s.

Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce.

Klíčové aktivity:

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti
Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Wir antworten Ihnen gerne.

 

Zu den Kontakten gehen →